۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

در خصوص خبر اجرای حکم حبیب لطیفی

دوستان گرامی ،
شب گذشته اخباری پیرامون خطر اجرای حکم حبیب لطیفی در سحرگاه امروز منتشر شد. پیرو آن تعداد بیشماری از فعالین و انسانهای شریف طی چند ساعت کارزار وسیعی را بپا کردند و مردم آزادۀ سنندج نیز متعاقب آن در مقابل زندان سنندج تجمع نمودند. خوشبختانه حکم قتل حبیب اجرا نشد. در این رابطه لازم میدانم به مواردی اشاره کنم که توجه شما را به آنها جلب میکنمبدینوسیله اعلام میکنم، آمادگی مردم آزادۀ سنندج برای اعتراض به اجرای احکام اعدام که در خصوص حبیب لطیفی بطور ویژه قابل مشاهده است یک دستاورد مثال زدنی و قابل اتکا ست. اگر خبر اجرای حکم حبیب در روز گذشته صد در صد هم نادرست بوده باشد، حرکت مردم سنندج بسوی زندان، تجمعشان، و نیز خبررسانی وسیع و مشارکت باشکوه کاربران شبکه های اجتماعی، یک نقطۀ روشن و الگوئی ست برای جنبش علیه اعدام. خطر اجرای حکم طبق تشخیص بسیاری نهادها و فعالین بحدی بود که به اطلاع رسانی وسیع همت گمارده شود. با وجود فرصت بسیار کمی که مانده بود توانستیم موج وسیعی را در حمایت دوباره از حبیب ایجاد کنیم. صدها نفر با مقامات و زندان سنندج تماس گرفتند، مردم آزاده دوستان خود را خبر کردند و به این مشارکت گسترده دعوتشان نمودند و از همه مهمتر ده ها نفر در سنندج در مقابل زندان تجمع نمودند. همۀ اینها گویای این واقعیت است که با وجود اعدامهای پی در پی، حساسیت ما نسبت به جان عزیزانمان سر سوزنی کاهش نیافته است با همین روحیه کماکان ایستاده ایم. کارزار نجات شیرکو معارفی و کمپین حمایت از حبیب لطیفی در جریان است و با دقت وضعیت دیگر زندانیان محکوم به اعدام را دنبال میکنیماین مبارزه بی شک تا آخرین روز حیات جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و مردم سنندج و فعالین سیاسی ـ اجتماعی متحدانه نشان دادند که این مبارزه را ادامه خواهند دادبا اینکه به احتمال زیاد رژیم قصد اعدام حبیب را در سحرگاه امروز نداشته، اما کماکان این خطر حبیب را تهدید میکند . من فکر میکنم حرکت دیروز که با توجه به فرصت کم بسیار گسترده و قوی بود، به رژیم نشان داد که باید هزینۀ جنایتهایش را در نظر بگیرد و بداند هرگز نخواهد توانست عکس العمل آحاد مردم را نسبت به هرگونه جنایتی که در قبال حبیب، شیرکو ، زینب و سایر محکومین به اعدام انجام دهد پیش بینی کندمن به نوبۀ خود دست تک تک کسانی که افتخار داشته و دارم در کنار آنها به این مبارزه بپردازم بگرمی میفشارمامیدوارم هرچه زودتر عامل اصلی این مصائب که موجودیت نظام جمهوری اسلامیست از صفحۀ روزگار پاک شودنه به اعدامزنده باد مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانۀ مردم ایران
ایمان شیرعلی10.04.20110

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com