۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حمله به اردوگاه اشرف را محکوم کرد

دولت عراق باید حمله به اردوگاه اشرف را خاتمه دهند
۲۰ فروردین ۱۳۹۰ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که حملۀ مسلحانه توسط نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف باید بلافاصله متوقف شود و تحقیقات مستقلی در خصوص حملۀ مرگبار ۱۹ فروردین صورت گیرد.در حدود ۳۵۰۰ نفر از اعضاء گروه مخالف حکومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، داخل اردوگاه اشرف در دیاله واقع در ۶۰ کیلومتری بغداد سکونت دارند.روز ۱۹ فروردین، نیروهای زره پوش عراقی که منجر به تعداد نامعلومی مرگ و جراحت جدی شد، وارد اردوگاه اشرف شدند.بر اساس گزارشات خبری، مقامات دولت عراق اظهار کرده اند که ساکنین اردوگاه اشرف دست به اغتشاش زده اند و به طرف نیروهای عراقی سنگ پرتاب کرده اند و در مقابل، نیروهای عراقی از نیروی مهلک استفاده نکرده اند.اما، در یک ویدیو از این حمله که روی وبسایت یوتیوب قرار گرفته است، نشان میدهد که سربازان عراقی بر روی سکنۀ اردوگاه که در مقابل حرکت نیروهای زره پوش به داخل اردوگاه مقاومت می کردند، آتش گشودند.آرون رودز،سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “دولت عراق مسئولیت تضمین امنیت سکنۀ اردوگاه اشرف را بعهده دارد، نه اینکه به آنها حمله کند و آنها را به قتل برساند.”

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com