۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

علت اين ميزان قتل و كشتار و بر پا كردن چوبه هاي دار چيست؟

اين سوال همواره در جامعه و در اذهان وجود دارد ، نظام خود ميداند كه با خونريزي بر منفور شدن بيشتر و بدنامي خود مهر تاييد ميزند ، آيا تابحال به اين پرسش پاسخ داده ايد كه چرا ؟ علت اين ميزان قتل و كشتار و بر پا كردن چوبه هاي دار چيست ؟ علت دستگيري هاي بي محاباي مخالفان ، حتي آنان كه از سنخ و مرام فكري و عقيدتي خودشان هستند … راستي چرا ؟ … چرا نظام مجبور است به چنين اعمالي متوسل گردد ؟
از ابتداي سال 2011 : هر 8ساعت يك اعدام … اين يك ستون از كارنامه ننگين اين نظام است .
٩٧ اعدام در ۳۰ روز
2 اعدام در ملاء عام
تائيد حكم اعدام يك دختر 16ساله
اعدام 4 زنداني سياسي- علي صارمي – علي حاج محمد آقايي - جعفر بهروزي – حسين خضري
اعدام زهرا بهرامي تحت عنوان قاچاق و فروش کوكائين
28 زنداني سياسي ديگر در صف ا عدام ها قرار دارند
قتل هاي سيستماتيك تحت عنوان اعدام تنها بخشي از كوچكي از كارنامه سياه نقض حقوق بشر نظام ولايت فقيه است. بعد از اعدام شيرين علم هولي, زهرا بهرامي دومين زن بود كه اعدام گرديد. زهرا بهرامي با پرونده قاچاق مواد مخدر آنهم از هلند به ايران و مجبور كردن وي به نمايش اعتراف گيري آنهم در يك شوي تلويزيوني با چهارده میلیون جريمه نقدي و هفتاد ضربه شلاق 9بهمن اعدام گرديد.
اما اعدامها تنها بخشي از كارنامه ننگين اين نظام است, وضعيت زندانيان سياسي زن و زندان زنان بخش ديگري از نقض حقوق بشر است.
دو زنداني سياسي, فرح واضحان و زينب جلاليان محكوم به ا عدام هستند.
بسياري از زندانيان مانند نسرين ستوده تنها به دليل دفاع از حقوق بشر به زندانهاي طويل مدت محكوم شده اند.
مادران قيام و حاميان آنان به جرم جاسوسي يا در بند 209 زندان اوين و در سلول انفرادي هستند يا با وثيقه هاي سنگين 400 ميليون توماني بطور موقت از زندان آزاد شده اند.
شرايط زندانيان سياسي زن اسفبار است. برخي از آنها در بند ۲۰۹ مي باشند كه خبري از آنها در دست نيست. برخي در بخش متادون مخصوص معتادان و يا در بند عمومي زنان نگهداري مي‌شوند. سلولها بسيار سرد هستند. با وجود سردي هوا لباس گرم از خانواده ها پذيرش نمي شود. در بند عمومي زنان نيز آب گرم وجود ندارد. کيفيت غذاي زندان بقدري نامناسب است كه بسياري از زندانيان به عفونت روده دچار شده اند. زندانيان در بخش متاودن اجازه استفاده از تلفن را ندارند. در بند دو عمومي حدود ۳۰۰ زنداني زندگي مي‌کنند که تنها چهار تلفن براي استفاده در دسترس آنها است.
در برابر نقض وحشيانه حقوق بشر و موج گسترده اعدامها و محكوم كردن نظام توسط جامعه جهاني رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت‌خارجه نظام , با وقاحت خاص عوامل حكومتي مي گويد: “اخیراً موضوع حقوق‌بشری را به‌صورت هدفمند و با اهداف سیاسی در دستور کار قرار داده‌اند تا پرونده‌هایی که به هیچ‌وجه ارزش طرح به‌عنوان مسأله سیاسی ندارند .. مثل پرونده سکینه آشتیانی ... و يا پرونده زهرا بهرامی که متهم مواد مخدر است، به‌عنوان مواردی سیاسی به‌منظور فشار بر نظام مطرح سازند”.
البته نظام به خوبي مي داند كه اعدامهاي وحشيانه و خودسرانه نمي تواند مانع از سرنگوني آن گردد. اين اعدامها “تنها نشان ناكامي ولي فقيه در كنترل و مهار بحراني است كه سراپاي نظامش را فراگرفته است” تاريخ تكرار نميشود ولي همواره يك سرنوشت را براي ديكتاتورهاي خونريز رقم ميزند ، ممكن است كمي دير يا زود ... ولي از سرنوشت محتوم مجازات اين جلادان بدست همين مردم قهرمان و در خيابانهاي ميهن ، گريزي نخواهند داشت . 

آژانس ايران خبـــــــــــــر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com