۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

گزارش محمدرضا شاهید از مراسم گزارشگران بدون مرز " روزنامه نگار سال، علیرضا تاجیکدر این جلسه خانم شیرین عبادی در پاریس ازعبدالرضا تاجیک یاد می‌کند ، باید به هم چنین زنانی در ایران زمین افتخار کرد.

گزارش محمدرضا شاهید از مراسم گزارشگران بدون مرز " روزنامه نگار سال، علیرضا تاجیک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com