۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

توطئه برای سركوب و يا قتل زندانيان سياسی در زندان گوهردشت


توطئه جابجايي براي محدوديت،سركوبي و يا قتل زندانيان سياسي در زندان گوهردشت اطلاعيه كانون حمايت ازخانواده هاي جانباختگان وبازداشتي ها:هموطنان عزيز،حاكمان تهران در وحشت از شرايط انفجاري جامعه و همچنين براي تحت فشار گذاشتن زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان بطور خاص در زندان گوهردشت، به توطئه هاي جديد اقدام نموده اند.مجري چنين توطئه هايب علي حاج كاظم و علي محمدي رئيس و معاون گوهردشت ميباشند.آنان از ديرباز بر عليه زندانيان برنامه ريزي و طراحي ميكنند و زندانياني را كه در چارچوب حاكميت زانو نميزنند، به نحوي ميخواهند كه از سر راه بردارند و يا آنان را تحت ا نواع فشارها قرار دهند. بطور خاص زندان گوهردشت كه تبعيدگاه زندانيان سياسي است طي ايام اخير چهره اي خاص در بين زندانهاي كشور را داشته و ماموران حكومت در طول ايام بدنبال زهر چشم گرفتن از زندانيان بودند.اين زندان در طول هفته به اشكال مختلف قربانياني دارد و كسي هم پاسخگوي اين وضعيت نيست.بنا به گزارشات رسانه هاي مختلف طي دو روز گذشته تعدادي از زندانيان سياسي را از بند 4 گوهردشت به بند3 منتقل كرده اند.امروز نيز تعداد ديگري از زندانيان را با محمل فرستادن به بند 3 ،مزورانه راهي بند 2 زندان گوهردشت كه محل زندانيان خطرناك است ، ميكنند كه با اعتراض زندانيان سياسي مواجه ميگردند.بقرار اطلاع آقايان علي صارمي،سعيد ماسوري،غلامرضا غلامحسيني،كريم عزيز معروف ،رضا شريفي بوكاني و حسن تفاح و خالد حرداني از جمله كساني هستند كه در معرض توطئه هاي ناجوانمردانه زندانبانان حاكميت قرارگرفته و هم اكنون در كريدور سالن 5 بسر ميبرند.علي حاج كاظم و علي محمدي از عناصر و مجريان اصلي اين طراحي ضد انساني بر عليه زندانيان ميباشند.آنان با سازماندهي باندهاي جنايت و خلافكاري در داخل زندان،زندانيان سياسي و فعالين حقوق بشر و هر آنكس كه بر عليه نابرابريهاي حاكميت مقاومت و ايستادگي كند را مورد تعرض و يورشهاي ناجوانمردانه قرار ميدهند. كرماني و فرجي رئيس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت نيز از عوامل اصلي سركوبي زندانيان به شمار ميروند و در بين زندانيان از منفوريت خاصي برخورداند.اخيراً يكي از زندانيان بنام وحيد خدابخش توسط جيره خواران همين نفرات مورد تعرض جنايتكارانه قرار گرفته و تا حد مرگ مضروب و مجروح گرديد.شايان ذكر است كه زندانيان جابجا شده اعلام نموده اند كه در صورت عدم انتقال آنان به بند 3 گوهردشت، دست به اعتصاب غذا خواهند زد.كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها هرگونه توطئه بر عليه زندانيان با نام و محملهاي جابجايي و... را محكوم نموده و سران حكومتي را مسئول جان تمامي زندانيان سياسي از جمله افراد قيد شده در اين اطلاعيه ميداند.ما همچنين به تمامي سازمانهاي حقوق بشري و بين المللي براي نجات جان زندانيان بيگناه ايراني فراخوان ميدهيم . 

کانون حمایت از خانوادهای جانباختگان و بازداشتي ها- 89.9.29

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com