۱۳۸۹ دی ۷, سه‌شنبه

نگرانی از اجرای حکم دو فعال کمپین فاطمه مسجدی و مریم بیدگلیفاطمه مسجدی و مریم بیدگلی دو فعال کمپین یک میلیون امضا در قم هفته گذشته در دادگاه تجدید نظر قم به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی برای فاطمه مسجدی و یک میلیون ریال جزای نقدی برای مریم بیدگلی محکوم شدند. این دو فعال حقوق زنان امروز از طریق وکلای خود مطلع شدند که حکم به دایره اجرای احکام زندان قم فرستاده شده و طی چند روز آینده ممکن است به زندان بروند. فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از دو هفته با صدور قرار وثیقه ۲۰ میلیونی برای هر کدام آزاد شدند. پس از آن دادگاه این دو روز ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ برگزار شد که اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام (کمپین یک میلیون امضا) بود. دادگاه بدوی آن دو را به تحمل یک سال زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد که مدت حبس در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت.
با آنکه تا کنون بسیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضا از اتهامات عضویت در کمپین و یا جمع آوری امضا به منظور اعتراض به قوانین تبعیض آمیز تبرئه شده اند و دادگاه ها فعالیت در کمپین را به عنوان جرم مطرح نکرده اند, اخیرا مشاهده می کنیم که فعالان کمپین به دلیل عضویت در کمپین و حتی امضای بیانیه کمپین مجرم شناخته می شوند و در دادگاه تجدید نظر نیز به جای آن که از حکم آنها کاسته شود اتهامات دیگری به آنان نسبت داده می شود .
به طور مثال به گفته این دو فعال حقوق زن در دادگاه تجدید نظر اتهامات جدیدی چون امضای اینترنتی بیانیه اینترنتی مربوط به رد صلاحیت ایران از مقام حقوق زن در سازمان ملل و مصاحبه یکی از این دوفعال با یکی از سایت جرس و همچنین امضا بیانیه کمپین به اتهامات پیشینشان افزوده شده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com