۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

علی نجاتی ، کارگر زندانی را آزاد کنید

علی نجاتی در ٢٣ فروردین ماه در اهواز محاکمه میشود بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان ،بار دیگر به دادگاه احضار شد...ه است. علی نجاتی یک مرتبه بابت همین اتهامات به شش ماه زندان محکوم شد و برای بار دوم با اتهامات مشابه برای وی پرونده تشکیل شد که در نهایت به دلیل اینکه موارد اتهامی وی مربوط به همان زمان و موضوعاتی بود که یک بار بابت ان محبوس شده بود،پرونده با صدور حکم برائت مختومه شد؛بعد از صدور حکم برائت دادستان به رای صادره اعتراض نموده و پرونده دوباره مفتوح گردیده است. بدین ترتیب با ارسال پرونده به مرکز استان قرار شده است نجاتی در روز ٢٣ فروردین ماه ٩٠ در شعبه ی ١٣ دادگاه انقلاب در شهر اهواز،مرکز استان خوزستان بابت اتهامات تکراری محاکمه گردد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن این اقدام دستگاه قضایی خواهان پایان دادن به اخراج و پرونده سازی علیه کارگران و فعالان کارگری میباشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری komite.hamahangi@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com