۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

زندانیان سیاسی زندان سنندج در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی قراردارند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در طی هفته های گذشته بازجویان وزارت اطلاعات و پاسداربندها فشارها ،اذیت وآزارها و تحقیرها را بر علیه زندانیان سیاسی زندان سنندج به حد طاقت فرسایی رسانده اند.گارد زندان بصورت متناوب به سلولهای زندانیان سیاسی یورش می برند آنها را مورد ضرب و جرح و توهین قرار می دهند و حداقل وسایل شخصی زندانیان را تخریب و یا با خود می برند.

بازجویان وزارت اطلاعات زندانیان سیاسی را فرا می خوانند و برای ساعتهای متمادی آنها را مورد بازجویی و توهین و ضرب و شتم قرار می دهند. بازجویان وزارت اطلاعات و پاسداربندها شرایط غیر انسانی و طاقت فرسایی علیه زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع بوجود آورده اند و این شرایط با این شدت پیش از این در زندان حاکم نبوده است و بنابه گفتۀ بعضی از زندانیان شرایطی مانند دهۀ 60 علیه زندانیان سیاسی ایجاد کرده اند.

شکنجه گرانی که مجری شکنجه های جسمی و روحی و تحقیرها علیه زندانیان سیاسی در زندان سنندج هستند به قرار زیر می باشند:1-یدالله اقبالی از بازجویان وزارت اطلاعات که در شکنجه و اذیت و آزار زندانی سیاسی هیچ حد و مرزی را باقی نمی گذارد. این فرد خطاب به زندانیان سیاسی گفته است که در اداره اطلاعات سنندج معروف به یابوی دولتی است.2.آرش پارسا 3.مصطفی کولی وند 4.مهدی قوامی از پاسداربندهای جناتیکار که بسیار کینه توز است و دائم زندانیان سیاسی را مورد توهین واذیت وآزار قرار میدهد.5. عیسی احمدیان 6.الماسی 7. ویسانی، این فرد با زندانیان سیاسی برخوردی وحشیانه و غیر انسانی دارد.

سیاست سرکوب خونین مردم ایران ،اعدام زندانیان سیاسی،اعدام های گروهی،اعدام نوجوانان و سرکوب زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع توسط ولی فقیه علی خامنه ای تصمیم گیری می شود و برای اجرا به صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکاران علیه بشریت ،وزارت اطلاعات و سازمان زندانها گذاشته می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تصمیم گیری در مورد سرکوب وحشیانه و طاقت فرسای زندانیان سیاسی تو سط ولی فقیه علی خامنه ای و اجرای آنها توسط ارگانهای تحت امرش را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com