۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه

جمهوری اسلامی قصد سنگسار كردن دو جوان همجنسگرا را دارد

جمهوری اسلامی قصد سنگسار كردن دو جوان همجنسگرا در پیرانشهر را دارد.

طبق خبری كه به دست ما رسیده است٬ ایوب و مصلح جوانان 20 و 21 ساله در خطر سنگسار شدن در پیرانشهر هستند. این دو جوان هم اكنون در زندان ارومیه هستند٬ اتهام آنها اینست كه با دوستشان رابطه جنسی داشته و از آن فیلم گرفته اند٬ فیلم را با عكسهایی از احمدی نژاد میكس كرده و همچنین در تلفن موبیل این دو جوان عكس خری را روی تصویر خامنه ای گذاشته و توزیع كرده انداین فیلم به دست مزدوران حكومت اسلامی در پیرانشهر رسیده و برای زهر چشم گرفتن از این دو جوان٬ فورا در یك دادگاه این دو نفر را به سنگسار محكوم كرده اند. خبرها حاكی از اینست كه ممكنست جمعه این هفته 21 ماه ژانویه این دو جوان را سنگسار كنند.كمیته بین المللی علیه سنگسار از همگان دعوت میكند كه به این احكام وحشیانه و قرون وسطایی حكومت اسلامی اعتراض كنند.ما بویژه از مردم پیرانشهر میخواهیم كه اخبار مربوط به این واقعه را فورا برای ما ارسال كنند و برای جلوگیری از اجرای احكام سنگسار خود را آماده كنند. از جوانان پیرانشهر دعوت میكنیم كه به یاری مصلح و ایوب شتافته و اعلام كنند كه نخواهند گذاشت این فاجعه در پیرانشهر اتفاق بیفتد. باید دسته جمعی اعلام كنیم كه نخواهیم گذاشت دو جوان را برای زهر چشم گرفتن از جوانان معترض در ایران سنگسار كنند.خبر محكومیت مصلح و ایوب به سنگسار را باید در همه جا پخش كرد و از دنیا خواست به این حكم ظالمانه و وحشیانه اعتراض كنندبعد از كمپین گسترده و جهانی علیه حكم سنگسار سكینه محمدی آشتیانی كه حكومت اسلامی را به موقعیت بسیار ضعیفی كشاند و دنیا را علیه جانیان اسلامی و علیه سنگسار به میدان آورد٬ حكومت جنایتكار اسلامی میخواهد با سنگسار كردن دو جوان ٬ نشان دهد كه از سنگسار وحشیگری دست نمیكشد. باید با اعتراض متحدانه مانع اجرای احكام سنگسار در پیرانشهر شویم.


كمیته بین المللی علیه سنگسار

16 ژانویه 2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com