۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

مصاحبه همسرشهيد علي صارمي : آنها ميخواهند ما را بترسانند كه مبادا مراسمي براي علي بگيريم


ژانس ايران خبـــــــــــــر: خبرنگار كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان وبازداشتي ها با خانم مهين صارمي همسر زنداني سياسي اعدام شده علي صارمي مصاحبه اي داشته است كه در ذيل ميايد،خانم مهين صارمي نيز اززندانيان سياسي دهه 60 است و اخيرآً نيز هم پرونده علي صارمي بوده وبه جرم شركت در مراسم سالگرد شهيدان سال 67 در گورستان خاوران دستگير گرديده بود و سپس با وثيقه آزاد گرديد.او در شهريورماه 89 توسط قاضي صلواتي در يك دادگاه به ده سال زندان و تبعيد محكوم گرديده است.اين حكم را به وي بطور قانوني ابلاغ نميكردند و حتي به وكيل ايشان نيز شفاهاً در اين رابطه اطلاع داده بودند كه وكيل خانم صارمي نيز گفته است اين حكم را بطور رسمي و قانوني براي من ارسال كنيد اما تا روز اعدام زنداني سياسي علي صارمي اين حكم را براي آنان ارسال نكرده بودند.در روز اعدام علي صارمي،خانم مهين صارمي را كه ازشب قبل از اعدام به همراه خانواده و تعداد زيادي از دوستانشان در مقابل اوين تجمع كرده بودند و تا صبح مقابل اوين بودند،دستگير كرده به پليس امنيت در ميدان تجريش برده بودند،در آنجا بعد از تهديد و ارعاب براي به سكوت كشاندن وي نهايتاً برگه حكم قاضي صلواتي را نيز مقابل رويش گذاشته اند! و به ايشان گفته بودند كه قاضي صلواتي گفته است اگر اين ابلاغ حكم را امضاء نكرد،نگذاريد از آنجا خارج شود!!!
نهايتاً خانم صارمي بدليل اينكه در روزاعدام همسرش آقاي صارمي حتماً به منزل آنان ميهمان و ......... از شهرستان و .... براي اظهار همدردي و... ميايند و نميخواهد درب خانه شان در اين روز و ايام بسته باشد،حكم صلواتي را بدون حضور وكيل و.. امضاء ميكند و بيرون ميايد
متن مصاحبه با خانم مهين صارمي ( همسرزنداني سياسي اعدام شده علي صارمي )
- از اينكه به ما وقت داديد،متشكريم و آرزوي سلامتي و بردباري براي شما را داريم, اگر ممكن است براي ما توضيح دهيد كه هم اكنون وضعيت تحويلگيري جنازه علي به كجا رسيده است؟
- جنازه اش را به ما نداده اند خودشان برده اند خاك كردند.هيچكس پاسخ درستي نميدهد.
به ما زنگ زده بودند كه برويم جنازه را تحويل بگيريم ديروز از صبح رفته بودند كهريزك جلوي پزشك قانوني جنازه را تحويل بگيرند.گفتند داريم كارهايش را مي كنيم باشيد تا تحويل بدهيم .يكي از اطلاعاتي ها آمده بود آنجا گفته بود اين ممنوع الدفن است كه ديگر جنازه را تحويل ندادند.!
گفتند برويد اوين نامه بياوريد.از آنجا رفتند اوين براي گرفتن نامه، كلي جرو بحث شده بود.گفتند برويد دادگاه انقلاب نامه بگيريد.از آنجا به دادگاه انقلاب رفتند تا ساعت 5 عصر آنها را از اين اتاق به آن اتاق كشانده يك نامه داده بودند گفتند الان تعطيل شده است كسي كه بايد نامه را امضاء كند مرخصي رفته است شنبه مي آيد برويد شنبه بيائيد.بعد ازآن يكنفر به خانه ما زنگ زده بود و گفته بود فردا ساعت 9 صبح بيائيد جلوي پزشك قانوني در كهريزك، جنازه را تحويل بگيريد.9صبح رفتند تاساعت 12 جلوي پاي آنها آنقدر سنگ اندازي كرده بودند بعد هم گفتند نمي شود، برويد بعدا اطلاع مي دهيم فهميديم كه دفنش كرده اند يكجايي حالا كجا خدا مي داند ؟ماداريم تحقيق مي كنيم فاميل همه در حال تحقيق هستند گفتيم برويم بروجرد ببينيم از همشهريان مي توانيم اطلاعي پيدا كنيم .
خودشان زده اند زير موضوع و ميگويند دفن نكرده ايم شنبه بيائيد دادگاه انقلاب نامه را تكميل كنيد بعد برويد بگيريد،خلاصه هر كس يك حرفي ميزند. البته نامه دست ما هست ، الكي مي گويند ,دروغ مي گويند مثل سگ دروغ مي گويند مي خواهند ما را سر بدوانند .ديروز پسر برادر شوهرم را برده اند هنوز معلوم نيست كجا برده اند .امروز هم دوباره آمده بودند جلوي درب مي گفتند اگرصدايتان بالا بيايد ,اگر عكس بزنيد جلوي درب مي آئيم جمعتان مي كنيم مي بريم اينجوري هي تهديد و يكسره تهديد مي كنند هنوز معلوم نيست اينها كجا دفن كرده اند يا چكار كرده اند .
بالاخره گفتند شنبه مراجعه كنيد دادگاه انقلاب نامه اتان را تكميل كنيد ما ببريم، بهشون بدهيم تا تحويل بدهند .
- علت اين اقدامات از نظر شما چيست آيا در اين مورد توضيحي هم داده اند ؟
- اينها ميخواهند ما را بترسانند كه نكند ما مراسمي بگيريم اينها اينكار را كردند كه ما مراسم نگيريم كسي را خبر دار نكنيم ماهم تا آنجا كه تونستيم مردم را خبر داركرديم .
اينها مارا از اين مي ترساندند كه مارايكروز نگه دارند كه اينطوري بترسيم و اينكارها را نكنيم .حرفشان اين بود كه قول بدهيد تجمع نكنيد سر و صدا يش را در نياوريد تا ما خودمان خبر بدهيم كه شما بيائيد جسدش را بگيريد.ولي شلوغ نكنيد!
مگر مي شود كسي عزيزش را كشته اند جسدش را نگه داشته اند، خانه اش دوستانش نيايد و بروند اينها از ما مي خواستند كه اينكارها را نكنيم ما گفتيم در خانه امان باز بوده تا الان، دوستانمان دارند از همه جا اهواز,بروجرد ,خرم آباد و دزفول آمده اند به خانه امان ,همين آلان در سه ساختمانمان ميهمان داريم .طبقه پائين خانه برادر شوهرم هم ميهمان است .

س.روز شهادت علي آقا شما را هم در همان روز با تعداد ديگري از اقوام ازجمله دخترتان پويا و ساير دوستان در مقابل اوين دستگير كردند،به چه جرمي شما را دستگير كردند و از شما چه خواسته شد؟
پاسخ خانم صارمي. از ما قول و تعهد ميخواستند كه ديگر اوين نرويم ,تجمعي نكنيم اگر تظاهراتي شد نرويم اينطوري از ما تعهد گرفتند و مارا آزاد كردند.
س. شنيديم كه حكمي كه بارها شما خواسته بوديد كه براي وكيلتان بطور قانوني ارسال شود،ارسال نكرده بودند و در همانجا آنرا مقابل روي شما گداشتند،موضوع چي بود؟
پاسخ: بله، حكم هم آنجا گفتند بايد امضاءكني ,آنروزحكم را به من ابلاغ كردند آنجا تو تجريش! از آنجا نامه را فكس كرده بودند گفتم مگه اينجا دادگاهه كه حكم راامضاء كنم گفتند آقاي صلواتي گفته اگر امضاء نكرد نبايد برود , من بدبخت هم از ترسم ميگم براي چي امضاء كردم ميماندم آنجا ولي گفتم مهمون داره ميايد ازشهرستان نكند درب را ببندند بيشتر ترسم از آن بود بيام در ب خانه را بازكنم ودوستام بيايند مهمانها بيايند نگويند دستگيرشده هيچ كس نيست ما برويم پيش كي؟ به خاطر اين گفتم عيبي ندارد و بيايم امضاءكنم بگذارند برم خانه پيش مهمانانم امضاء كردم .
س.شنيديم كه صحنه هاي قبل از شهادت و اعدام علي را تعريف كرده اند،شما هم خودتان در بيرون صداي يا حسينِ علي را قبل از اعدامش شنيده بوديد،ميتوانيد مقداري در اين رابطه توضيح دهيد؟
پاسخ: بله با فرياد يا حسينِ علي، او را اعدام كردند يعني از يزيد هم يزيد تر هستند!
چه ميدانستيم كه علي آن صداي يا حسين را ميكشيد! ,صداي يا حسين بلند آمد نزديك اذان صبح گفتيم چه خبرشده؟ نميدانستم كه علي است! .
سرباز گفته كه موقعيكه طناب مي انداختيم گردنش چشمش را كه نگذاشته ببنديم چشمش را باز گذاشته , سر بازه به علي گفته مرا ببخش من مامورم ,علي گفته تو كارت را انجام بده، تو ماموريتت را انجام بده، من همه آدمها را بخشيدم تو كارت را انجام بده من ازهيچكس ناراحت نيستم .
حتي داشته نماز ميخوانده گفته بگذار برات مهر بياورم گفته مهر نمي خوام همينجا روي زمين خالي نمازم بهتر است مهر هم از آنها نگرفته است!
س.علي يكي از مصمم ترين زندانيان بر عليه ظلم و ستم بود و هميشه ايستادگي و مرز داشتن او با شكنجه گران زبانزد ساير زندانيان بوده،ميخواستم سوال كنيم كه ايا خودتان در اين رابطه مثال و يا خاطره اي داريد برايمان بگوييد؟
پاسخ : بله روز قبل از اعدام ,همان روز دوشنبه ما ملاقات داشتيم با علي ,كابيني كه به ما داده بودند گوشي اش خراب بود خيلي كم توانستيم صحبت كنيم، چون هي با سيمها بايد ور ميرفتيم زينب به او گفت با با يك بار ديگه ملاقات بگير به اينها بگو من ملاقات نكردم ,علي گفت من چيزي ازاينها نميخوام ,من شما را ديدم،ديگه!، من هيچي از اينها طلب نميكنم .
يكبار هم اخيراً ميثاق زنگ زد گفت كه به علي بگو بردنش انور ( بند 2 ) تقاضا كنه بيايد پيش ما، به علي گفتم علي ميثاق اينطوري گفته , گفت من از اين جنايتكارها هيچ چيز تقاضا نميكنم ،همه جا زندانه، هيچ فرقي نميكنه چه اينجا باشه، چه آنجا .
س.بعد از اعدام و شهادت علي،بغيراز مواردي كه فوقا اشاره كرديد،ايا مزاحمت خاص ديگري برايتان ايجاد شده است؟
پاسخ: بله مستمر اطراف خانه ما هستند، پلاك خانه ما را كنده بودند كه افرادي كه به خانه ما ميخواهند بيايند،نشناسند و دنبال منزل بگردند، ما ديشب دو باره پلاك خانه را پيچ ومهره داديم كه ببندند و بستيم
امروزآشنايي آمده تهرا ن ازياخچي آباد ميگه سه روز آمدم خونه تون را پيدا نكردم، عكس علي را ميزنيم ميكنند ,ما باز عكس مي زنيم ميكنند و اذيت و آزار،گفته بودند كه اگر صدايتان بالا بيايد،مياييم و همه را جمع ميكنيم و ميبريم!
س.خانم صارمي شما بعنوان همسر شهيد علي صارمي به مردم و جوانان كشورمان و همچنين به ساير جهانيان و فعالين حقوق بشر و ... چه پيامي براي آنان داريد؟
پاسخ: پيامم براي مردم اينه :
بيدار باشند ببينند چه كساني را دارند از دست ميدهند!
گفتم آقاي حسيني ( وكيل شهيد علي ) ترو خدا از خودت و ساير وكيلها ميخوام نگذاريد زن و بچه ها ي كسي بي سرپرست باشه!
به تمام دنيا هم دارم ميگم به اوباما هم ميگم به حقوق بشري ها هم ميگم به مردم ايران ميگويم بلند شويد هيچي نميشه به خدا اگر همه اينها باهم بلند بشوند دو روزه اينها را نابود ميكنند منتها ميترسند .
من گفتم روزي كه علي ام را اعدام كردند تو ماشين بودم كه به من گفتند، توماشين هم براي همه گفتم كه همين الان به من خبر دادند كه همسرم را اعدام كردند تراخدا به خودتان بياييد همسرم بيگناه بود بخدا فقط طرفدار حقوق مردم بود .
به آقاي اوباما ميگم چشمتان را نبند ما ازشون نميگذريم من ازش نميگذرم ,بچه هامون در اشرف خونين و مالين ميشوند ,همدست خود اينها است اوباما هم بخدا من ازش ميخوام، نه اصلا نميخوام اصلا چشمش را ببندد نميخواد هيچكاري بكند , مردم ايران خودشان بلند ميشوند با اين خونها كه دارند ميدهند خودشان بلند ميشوند با اين فشارها كه داره بهشون ميايد. ازهمه مردم خودمون ميخوام ازهمه آنهايي كه حكم علي را محكوم كردند از همشون ميخوام بازهم كمك مردم ايران كنند تا اززير ظلم اينها رها شويم! .
نابود بشوند به حق محمد .
از اينكه وقتتان را گرفتيم عذر ميخواهيم و بينهايت از شما متشكريم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com