۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

استمداد براي نجات جان خانم حكيمه شكري

آژانس ايران خبـــــــــــــر: كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها براي نجات جان خانم حكيمه شكري فراخوان داده است ,در بخشي از فراخوان آمده است :شرايط نگهداري اين فعال حقوق بشر در زندان , بسيار وخيم بوده است. به طوري كه شبانه ساعت2 بعد از نيمه شب وي را براي بازجويي هاي مكرر احضار مي كرده و با خود مي برده اند و در بسياري دفعات بر اثر شدت شكنجه هاي وارده حالش بهم مي خورده و بيهوش مي شده است. آنچه كه نمودهايش در روز ملاقات با اعضاي خانواده به طور كامل مشهود بوده و ضعف جسماني اش در لرزش دستان او هويدا بوده است. اما عليرغم تمام اين فشارها و بگير و ببندها, خانم حكيمه شكري با روحيه اي بسيار بالا بر بيگناهي خود در تمامي بازجويي ها تاكيد كرده و تن به هيچ اعتراف دروغي عليه خانواده هاي بازداشتيان نداده است.. متن كامل اين فراخوان به شرح زير است :
از روز 7آذرماه و به دنبال شركت در مراسم سالروز تولد اميرارشد تاجمير يكي از جانباختگان آزادي برسر مزارش در بهشت زهرا, تعدادي از مادران و حاميان خانواده هاي جانباختگان بازداشت گرديدند. منجمله پدر رامين رمضاني كه فرزندش در جريان ناآرامي هاي سال 88 جان سپرد. عصر همان روز تعدادي از اين بازداشت شدگان آزاد گرديدند اما خانم ها حكيمه شكري و ندا مستقيمي و نيز آقاي مهدي رمضاني در بازداشت نگه داشته شدند و سپس به زندان اوين منتقل گرديدند.
نهايتاً پس از اذيت و آزارهاي فراوان, عوامل سركوب حاضر به آزاد كردن خانم ندا مستقيمي و آقاي رمضاني با وثيقه هاي 100 و 200 ميليون توماني گرديدند اما خانم حكيمه شكري در زندان باقي ماند و كماكان در بازداشت به سر مي برد.
اين فعال حقوق بشر طي بيش از يك و نيم ماه دوره اسارتش تحت شكنجه هاي جسمي و روحي فراواني قرار گرفته و امكان تماس با بستگانش را نيز به او نداده اند. خانم شكري پس از گذشت چندين روز سرانجام موفق شد تا به مدت چند ثانيه با خانواده خود صحبتي كوتاه داشته باشد و اطلاع دهد كه در بازداشت است و خواستار آن مي باشد كه از طريق مراجع قانوني براي آزادي اش اقدام نمايند. قابل توجه اين كه در همين زمان هم خانواده, از محل اسارت وي بي اطلاع بوده و تا آن زمان, مراجعات شان به زندان ها و بازداشت گاهها, بدون جواب بوده است.
اتهاماتي كه عليه اين فعال مدافع حقوق بشر مطرح شده, ادعاهايي واهي از قبيل اقدام عليه امنيت ملي و جاسوسي است كه بي اعتباربودنش نزد همه افكارعمومي به خوبي اثبات شده است.
در حال حاضر به خانم شكري ابلاغ شده كه حداقل به مدت 4ماه را در زندان هاي امنيتي انفرادي سپاه در اوين باقي خواهد ماند و نبايستي در اين زمينه دست به اطلاع رساني بزند.
به دنبال اين مساله, خانواده او پس از پيگيري و پافشاري هاي فراوان, سرانجام توانستند به مدت چند دقيقه با وي ملاقات كنند. شرايط اين ديدار هم كاملا امنيتي بود, به نحوي كه دو نفر پشت سر خانم شكري قدم مي زدند و يك نفر هم كنارش نشسته بود تا هيچ صحبتي خلاف خواست حكومت رد و بدل نشود. شرايط نگهداري اين فعال حقوق بشر در زندان هم, بسيار وخيم بوده است. به طوري كه شبانه ساعت2 بعد از نيمه شب وي را براي بازجويي هاي مكرر احضار مي كرده و با خود مي برده اند و در بسياري دفعات بر اثر شدت شكنجه هاي وارده حالش بهم مي خورده و بيهوش مي شده است. آنچه كه نمودهايش در روز ملاقات با اعضاي خانواده به طور كامل مشهود بوده و ضعف جسماني اش در لرزش دستان او هويدا بوده است. اما عليرغم تمام اين فشارها و بگير و ببندها, خانم حكيمه شكري با روحيه اي بسيار بالا بر بيگناهي خود در تمامي بازجويي ها تاكيد كرده و تن به هيچ اعتراف دروغي عليه خانواده هاي بازداشتيان نداده است.
كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها, ضمن احترام به همت و غيرت اين زن وطن پرست كه باعث افتخار مدافعين حقوق بشر مي باشد, از مجامع بين المللي مي خواهد تا نگذارند كه اين زنداني بيگناه, قرباني توحش و جنايت اين حاميان سركوب شود. ما خواهان پايان يافتن تمامي انواع فشار و شكنجه بر اين زن بيگناه مدافع حقوق بشر هستيم و از سازمان ملل متحد و كميسر ويژه آن نيز مي خواهيم كه در اين روزهاي سخت, در كنار صداهاي مظلومي قرار گيرند كه خود, قرباني بدترين نوع نقض اوليه حقوق بشر مي باشند.
«نگذاريد كه ندايي ديگر خاموش شود تا در اشك ابرهاي اين آسمان آبي, شب, جشنِ سياهي بگيرد...».
كانون حمايت از خانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com