۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

عدم محکومیت حکومت ایران توسط جامعه جهانی غیر قابل قبول است

با این ۱۰ نفر آمار رسمی اعدام ها در دیماه به بیش از ۷۴ نفر میرسد."ما بار دیگر ازجامعه جهانی به ویژه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دولت کانادا و دولت نروژ میخواهیم که در مقابل موج اعدام در ایران واکنش شدید نشان دهند عدم محکومیت حکومت ایران توسط جامعه جهانی غیر قابل قبول است."حقوق بشر ایران، ۲۹ دیماه ۱۳۸۹: بنا به گزارش های رسیده از ایران بامداد امروز چهارشنبه ۱۰ نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر تمامی افراد اعدام شده امروز متهم به قاچاق مواد مقدر بودند.با این ۱۰ نفر آمار رسمی اعدام ها در دیماه به بیش از ۷۴ نفر میرسد.محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام های امروز از جامعه جهانی محکومیت مقامات ایرانی شد. وی گفت: "ما بار دیگر ازجامعه جهانی به ویژه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دولت کانادا و دولت نروژ میخواهیم که در مقابل موج اعدام در ایران واکنش شدید نشان دهند ". وی افزود: عدم محکومیت حکومت ایران توسط جامعه جهانی غیر قابل قبول است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اسامی و موارد اتهامی هریک از افراد اعدام شده عبارتست از:۱- یونس آقانژاد فرزند ارشد به اتهام حمل و نگهداری یک‌کیلو و ۴۰۰ گرم هرویین به اعدام و مصادره اموال.۲- صادق گراوند فرزند عزیزمراد به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و هفتاد گرم کراک به اعدام و مصادره اموال.۳- تیمورشاه کریمی فرزند بلبل شاه به اتهام نگهداری یک کیلو و چهل گرم هرویین و فروش یکصد و چهل و نه گرم هرویین به اعدام و مصاردره اموال.۴- عبداله هناره خلیانی فرزند خالد به اتهام حمل و نگهداری سه کیسه حاوی پنجاه و یک بسته مواد مخدر از نوع هرویین به اعدام و مصارده اموال.۵- حسین فیضی‌زاده امراله فرزند سلطانعلی به اتهام عرضه برای فروش و نیز فروش ۶۰۰ گرم هرویین به اعدام و مصادره اموال۶- امیرعلی محمدی به اتهام فروش و نگهداری ۵۰۰ گرم هرویین به اعدام و به اتهام اعتیاد به مواد مخدر به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و ۳۰ ضربه شلاق.۷- صفر کرمی گنجه به اتهام فروش و نگهداری ۵۰۰ گرم هرویین به اعدام و به اتهام نگهداری ۳۵ گرم تریاک به دومیلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ ضربه شلاق و به اتهام استعمال تریاک به یک میلیون ریال جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق.۸- علیرضا رمضانی به اتهام حمل و نگهداری ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هرویین به اعدام و مصادره اموال.۹- محمدمهدی احمدی فرزند عبداله به اتهام نگهداری چهارصد و چهل و پنج گرم کراک به اعدام و مصادره اموال.۱۰- قاسم اصغرزاده به اتهام در معرض فروش قرار دادن ۱۴ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک و ۹۵۰ گرم حشیش به اعدام.هیچ یک از اتهامات وارده توسط منابع مستقل تائید نشده اند.http://parsdailynews.com/77633.htm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com