۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

ليست تظاهراتها--- شنبه ٢٩ ژانویه - علیه اعدام و در دفاع از زندانيان سياسى

اعدام های گسترده در زندانهای جمهوری اسلامی، اعدام فعالین سیاسی، دستگیری های هرروزه و محكومیت های سنگین فعالین سیاسی، فعالین کارگری، دانشجویان معترض، فعالین دفاع از حقوق زنان و وکلای زندانیان، باید با یك عكس العمل گسترده و متحدانه بین المللی پاسخ بگیرد.
جمهوری اسلامی در وحشت از خیزش مجدد مردم، مردمی که بخاطر فقر، گرانی، بیکاری، سرکوب و بیحقوقی و تحقیر کارد به استخوانشان رسیده است، به سرکوب و جنایت بیشتری روی آورده و دستگاه قضایی حكومت مفتخر است كه بیش از قبل چوبه های دار برپا كرده و در طول دو هفته گذشته دهها نفر را اعدام کرده است.
قدرتمند و یکپارچه به دفاع از زندانیان سیاسی و مقابله با اعدامها برخیزیم و حکومت اسلامی را از طرح ها و نقشه های جنایتکارانه اش پشیمان کنیم. این در توان ما هست اگر تمام ظرفیت مان را بکار گیریم و یکپارچه در مقابلش بایستیم. مردم ایران و ایرانیان مقیم خارج، به حق انتظار دارند جریانات مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی و تمام مخالفین این حکومت، با تمام قوا به میدان بیایند و از زندانیان سیاسی دفاع کنند، به اعدام ها اعتراض کنند و مانع جنایت بیشتر توسط حکومت اسلامی شوند.
روز شنبه ٢٩ ژانویه قرار است در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی و یا مراکز شهرها در سراسر جهان، علیه اعدام ها و در دفاع از زندانیان سیاسی، تظاهرات، راهپیمائی و میتینگ هائی برپا شود. تلاش کنیم که این روز هرچه سراسری تر و قدرتمندتر برگزار شود و افکار عمومی جهانی را هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی به حرکت در آوریم.
کمیته بین المللی علیه اعدام، با تمام توان خود در این تظاهرات ها شرکت میکند و به سهم خود تلاش میکند که تظاهرات ها هرچه وسیعتر و در تعداد هرچه بیشتری از شهرها با هماهنگی سایر جریانات اپوزیسیون برگزار شود. ما همه مخالفین جمهوری اسلامی، کلیه سازمانها و نهادهای مخالف اعدام و تمامی مردم آزادیخواه را فرامیخوانیم که روز شنبه ٢٩ ژانویه در تجمعات اعتراضی علیه جهموری اسلامی، در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام ها شرکت کنند، تظاهرات سازمان دهند و تلاش کنند که روز ٢٩ ژانویه به روز بزرگی در مبارزه علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی تبدیل شود.اعدام ها باید فورا متوقف شود و مجازات اعدام لغو گرددزندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط از زندان آزاد شوند


کمیته بین المللی علیه اعدامکمیته بین المللی علیه سنگسار


..............


لیست ٣٨ تظاهرات علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی در ١٢ کشور ازجمله در افغانستان و در عراق ۔ شنبه ٢٩ ژانویه

لیست ٣٨ برنامه که تا امروز توسط سازمانها و نهادهای مختلف منتشر شده است:نروژاسلو: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ١ تا ٢ بعدازظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی


و از ساعت ٢ و نیم تا ٣ و نیم در محل وزارت امور خارجه نروژ


تلفن تماس: صابر رحیمی ٠٩٨۶٩۴٠٠١


سازمان دهنده: حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست ایران، کمیته بین المللی علیه اعدام


آلمانفرانکفورت: ٢٩ ژانویه ٢ بعدازظهر مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در Raimundstraße 90


بدنبال تجمع در مقابل کنسولگری، در ساعت ۴ در مرکز شهر فرانکفورت (هاوپت واخه) نمایش فیلم و عکس


تلفن های تماس: ٠١۵٧٨٧۴٩٧٢٣١، ٠١۵٧٧۴۶۵٠١٨۶برمن: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۵ بعدازظهر


محل: Marktplatz


تلفن تماس: ٠١٧٢۴٠٣٧٠٣۵


کلن: ٢٩ ژانویه، ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر


مکان: dom platteهامبورگ: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ١٢ ظهر، Hauptbahnhof (Nord)- Glockengießerwall


تلفن تماس: ٠١٧۶۴٨٣٢۵۶١٣ و ٠١٧٢۴٠۴۴٣٢٣


برلین: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۵ بعدازظهر، Joachimstaler Platz, (U-Bhf Kurfürstendamm)


تلفن تماس: ٠١٧۶٢۴٨۶۶٣١٧


مونیخ: ٢٩ ژانویه، ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر، Opfer des Nationalsozialismus


لایپزیک: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر، Grimmaische Straße- Zentrum


دورتموند: شنبه ۲۹ ژانویه، ساعت ٣ تا ۴ بعدازظهر، بروی کلیسا راینولدیهانوفر: ٢٩ ژانویه، ساعت ١٢ تا ٣ بعدازظهر، Kröpcke- Stadtzentrumکاناداتورنتو:


شنبه |٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر


محل: تقاطع یانگ و دانداس، مقابل در اصلی ایتون سنتر


آدرس و تلفن تماس:


wpicanada@yahoo.com


416 726 9321ونکور: ٢٩ ژانویه، زمان : شنبه ٢٩ ژانویه٬ ساعت ٢ بعدازظهر، مقابل آرت گالرى ضلع رابسون


تلفن تماس: ۶٠۴٧٢٧٨٩٨۶اتاوا: ٢٩ ژانویه ، ساعت ١٢ تا ٢بعدازظهر مقابل پارلمان اتاوا


تلفن تماس: داود آرام ۶١٣٨۵٩٧٩٢٩سوئد:


مالمو: ٢٩ ژانویه ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر


محل: Davidhallsbron


تلفن تماس: 0703 63 80 88 , 0703171102


استکهلم: ٢٩ ژانویه ساعت ٢ تا ۴ در میدان سرگل


تلفن تماس: ٠٧٣٧٨٠١۵١٠یوتبوری: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تجمع در Gustav Adolfstorg و سپس راهپیمائی به طرف Järntorget


تلفن تماس: ٠٧٠٨۵۴۴۵٢٩بوروس: ٢٩ ژانویه ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر، Stortorget


تلفن تماس: ٠٧٣٧۵٩٨۵۶۶


برای اطلاعات بیشتر درمورد تظاهرات های سوئد میتوانید با شماره تلفن افسانه وحدت ٠٧٠٢۴۶٨۴۵۴ تماس بگیرید.انگلیس:


لندن: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر، میدان ترافالگار مقابل ناشنال گالری


Trafalgar Square, North Terrace (outside the National Gallery)


لندن: ٢٩ ژانویه، ساعت ١١ صبح تا ١٢ و نیم در مقابل بی بی سی بخش فارسی

BBC Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA


گلاسگو: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ بعدازظهر،


Buchanan Street


تماس: theaim@hotmail.co.ukهلنددنهاخ: جمعه ٢٨ ژانویه، ساعت ٣ تا ۵ بعدازظهر مقابل پارلمان هلند


تلفن های تماس: بهمن خانی: 0651273261، یلدا بیرام: 0650994005افغانستانکابل، هرات، مزار شریف و قندهار: ٢٩ ژانویهدر تماسی که با مسئولین حزب همبستگی افغانستان داشتیم، اطلاع دادند که روز ٢٩ ژانویه در چهار شهر کابل، هرات، مزار شریف و قندهار علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران تظاهرات خواهند داشت. جزئیات این تظاهرات ها بعدا به اطلاع خواهد رسید.


آمریکا


واشنگتن: ٣٠ ژانویه، از ساعت ١٢ تا ٣ بعداز ظهر،درمقابل ” دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در” (ویسکانسین اونیو، واشنگتن)


تلفن تماس: ٣٠١٧٩٢٣٣٧٠ و ٢۴٠۴٧٢٩۵۶۵


hmassali@aol.com


maria.rohaly@gmail.comسانفرانسیسکو: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر Union Square


اورنج کانتی: جمعه ٢٨ ژانویه، ساعت ۵ تا ٧ بعدازظهر، شهر ارواین چهار راه جمبوری و بارانکا on the corner of Jamboree & Barranca city of Irvine, CA


نیویورک: ٢٩ ژانویه، ساعت ٣ تا ۵ بعدازظهر، Union Square


Contact: designshrine@live.com; 631.907.4533نیویورک: ٢٩ ژانویه، ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر،


Times Square, between 41st & 42nd on 7thکردستان عراقسلیمانیه: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ و نیم بعدازظهر، کتابخانه عمومی سلیمانه مقابل باغ عمومی


اربیل: ٢٩ ژانویه، ساعت ١ و نیم بعدازظهر، چهار راه تیراوه، نزدیک بیمارستان تیراوه


اطریشوین: ٢٩ ژانویه، ساعت ٣ تا ۴ بعدازظهر در برنامه هفتگی مادران


و از ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر راهپیمائی از آلبرتینا تا اشتفانز پلاتز


دانمارککپنهاگ: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ٣ بعدازظهر، مقابل دفتر مرکزی امنستی


Amnesty International – Gammeltorv – 1457 København K


از ساعت ۴ تا ۶ گردهمائی در محل کتابخانه پوینده


فرانسه


باسنگان: ٢٩ ژانویه، ساعت ٣ بعدازظهر، Place du 8 septembre


Contact : cgt.addsea@gmail.com


سویسزوریخ: ٢٩ ژانویه، ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر، بانهوف اشتراسه ٨٣ روبروی گلوبووس


تلفن تماس: آرش مهدی نژاد: 0765711371زوریخ: ٢٩ ژانویه ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر، vor der Kirche Stauffacherstr. 10


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com