۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

ادامه بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی رژیم از سکینه آشتیانیسکينه آشتيانی می گويد از دو خبرنگار آلمانی و وکيل سابقش شکايت خواهد کرد"به گزارش رادیو فردا ، سکينه محمدی آشتيانی، زنی که به سنگسار محکوم شده و هم اکنون در زندان تبريز بسر ميبرد ، در ديداری که توسط مقام های قضايی ايران ترتيب داده شده بود، به خبرنگاران خارجی گفت که از دو خبرنگار آلمانی که با پسرش مصاحبه کرده اند، وکيل سابقش محمد مصطفايی و مينا احدی، مسوول کمپين ضد سنگسار که به گفته او آبروی خانم آشتيانی و کشورش را برده اند، شکايت خواهد کرد.سجاد قادر زاده، پسر سکنيه محمدی آشتيانی هم که در اين جلسه در مهمانخانه ای دولتی در تبريزحضور داشت، خواستار توقف اجرای حکم مادرش شد.سجاد قادر زاده، پيش از اين هم به همراه مادرش در برنامه ای در تلويزيون ايران حاضر شده بود و از اقدامات خود برای آزادی مادرش ابراز پشيمانی کرده بود.رادیو فرداهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com