۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

اعتراض زندانیان سیاسی به رفتارهای توهین آمیز ماموران

زندانیان بند ۳۵۰ اوین، از برخورد سرکوبگرانه بزرگ نیا زندانبان رییس این بند و دیگر زندانبانان این بند با زندانیان خبر می دهند. آنها تاکید می کنند که این افراد بارها زندانیان را با عناوین توهین آمیزی همچون “وطن فروش و خائن” مورد خطاب قرار می دهند. سایت  کلمه وابسته به موسوی در این باره می نویسد: افسر نگهبان بند ۳۵۰ و جانشین افسر نگهبان به نام “ابراهیم درودیان” و مصطفی بزرگ نیا، رییس بند، همواره برخوردهای نامناسبی با زندانیان این بند داشته و حتی با واژه های بسیار بدتر از وطن فروش، زندانیان سیاسی این بند را مورد خطاب قرار می دهند؛ موضوعی که بارها موجب اعتراض زندایان سیاسی این بند شده است.

زندانیان این بند به خصوص وقتی قصد دارند به هر دلیل به بهداری زندان مراجعه کنند، توسط این افراد مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند و تا مدتها به بهانه های مختلف با برخوردهای از این دست، از مراجعع به پزشک بازمی مانند. عرشی یکی از زندانیان اعتصاب کننده اوین، بعد از همین گونه برخوردهای نامناسب و ممانعت این افراد از انتقالش به بهداری زندان و در نهایت ضرب و شتم توسط آنان و انتقال به سلول انفرادی بود که برای چندین روز دست به اعتصاب غذا زد. این رفتار در مورد سایر زندانیان این بند نیز دیده شده است.

زندانیان بند ۳۵۰ از دادستان تهران خواسته اند که به این برخوردهای نامناسب مسئولان بند ۳۵۰ پایان دهد و اجازه ندهد که زندانبانان این بند نیز در مقام قاضی و بازجو با آنها رفتار کنند. آنها تاکید کرده اند که آنها زندانیان سیاسی هستند که حکمشان را دریافت کرده و تنها در حال گذراندن احکامشان هستند و دیگر کسی حق توبیخ و یا تحقیر آنان را ندارد.همچنین زندانیان این بند به مناسبت روز جهانی حقوق بشر روز ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر ماه) مراسم کوچکی را در یکی از سلول های بند ۳۵۰ برگزار کردند و ضمن خواندن شعر و سرود، خواستار لغو احکام ناعادلانه زندانیان سیاسی و به خصوص احکام اعدام شدند که این مراسم با دخالت مسئولان زندان، نیمه تمام رها شد. مسئولان بند ۳۵۰ از هر گونه گردهمایی زندانیان جلوگیری می کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com