۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

مراسم بزرگداشت کشته شدگان عاشورای تهران در بهشت زهرا برگزار می شود

مادر شبنم سهرابی در گفت گو با خبرنگار کلمه، خبر از برگزاری مراسمی در سالروز شهادت دخترش می دهد و از همه مردم و دوستدارن جنبش سبز می خواهد با حضور در بهشت زهرا او را در برگزاری مراسم اين روز همراهی کنند .
کلمه : امروز همزمان با فرارسيدن عاشورای حسينی تعدادی از خانواده های جانباختگان عاشورای سال گذشته بر سر مزار عزيزان شان مراسم بزرگداشت برگزار می کنند .
در عاشورای سال گذشته تعدادی از معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به خيابان آمدند و ضمن عزاداری به برخی از سياستهای حکومت اعتراض کردند. اين معترضان با برخورهای خشن ماموران دولتی روبرو شدند و در درگيريهای خونين آن روز تعدادی از انان به شهادت رسيدند .
سيد علی موسوی ، خواهر زاده ميرحسين موسوی،مهدی فرهادی نيا، محمدعلی راسخی نيا، امير ارشدی ، شهرام فرجی ، مصطفی کريم بيگی و…از جمله شهدای عاشورای پس از انتخابات هستند. شبنم سهرابی هم يکی ديگر از شهدای اين روز است که توسط ماشين نيروی انتظامی زير گرفته و کشته شد.
مادر شبنم سهرابی در گفت گو با کلمه خبر از برگزاری مراسمی در سالروز مرگ دخترش می دهد و از همه مردم و دوستدارن جنبش سبز می خواهد با حضور در قطعه ۸۶ بهشت زهرا او را در برگزاری مراسم اين روز همراهی کنند .
مادر شبنم که هرگز در اين يک سال نتوانسته حادته دلخراش کشته شدن دخترش را از ياد ببرد می گويد :«دخترم را با ماشين له کردند و هيچ کس هم جوابگوی مرگش نيست هر روز فيلم جديدی از اين حادثه منتشر می شود همين چند روز قبل فيلم جديدی از صحنه زير گرفتن دخترم را ديدم که بعد از حادثه مجروح و زخمی کنار خيابان افتاده بود. چطور با اين همه سند و مدرک قاتل دخترم را محاکمه نمی کنند .» شهيد شبنم سهرابی ، ۳۴ ساله از کشته شدگان روز عاشورا، توسط خودروی نيروی انتظامی زير گرفته و به شهادت رسيد . شاهدان عينی مرگ او می گويند که ماشين نيروی انتظامی با سرعت به شبنم برخورد می کند و بعد از چندين بار رد شدن از شکم شبنم، او را زير چرخ هايش له می کند.
مادرش بعد از روزها بی خبری از وضعيت شبنم و پس از پی گيری های فراوان، او را در يکی از سردخانه های کهريزک پيدا می کند . مادر می گويد:” به همه جا سر زدم . تمام بيمارستان ها را زير و رو کردم و فهميدم که شبنم را به بيمارستان رسول اکرم منتقل کرده اند اما از او هيچ خبری نبود و هيچ کس هم پاسخگو نبود تا اين که بعد از بيست روز بی خبری از وضعيت دخترم به خانه ما تلفن کردند و گفتند که جسد دخترم در سردخانه کهريزک است.”
اين روزها مادر شبنم سرپرستی از نگين تنها دختر شبنم را به عهده گرفته است . نگين هفت ساله اولين روز مدرسه اش را امسال و در حالی که به سوگ مادر نشسته بود آغاز کرد .
بيست روز بعد از مرگ شبنم ،جسدش تحويل خانواده داده می شود و در ميان تدابير شديد امنيتی و تهديد خانواده در قطعه ۸۶ بهشت زهرا دفن می شود.
مادر شبنم از همه طرفدارن جنبش سبز می خواهد که در مراسم يادبود فرزندش در بهشت زهرای تهران او را همراهی کنند چرا که می داند روح شبنم همه جا حاضر است و هرگز نمرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com