۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

دستگیری صدو سی هزارنفرطی هشت ماه گذشته در ایران در ایراندرایران طی هشت ماه گذشته یکصدو سی هزارنفربه جرم توزیع مواد مخدر دستگیرشده اند. به گفته یک مقام نظامی جمهوری اسلامی امسال نهصدو چهل ویک باند توزیع مواد مخدرشناسائی و متلاشی شده اند. سرتیپ "حمید رضا حسین آبادی" با ارائه این آمار از جمله گفت تنها در این ماه (ماه آبان) دویست کیلوگرم ماده مخدر "شیشه" به دست آمده و بیست و سه نفر دراین رابطه دستگیرشده اند. وی از شمارتخمینی معتادان درایران سخنی نگفت ولی افزود: درسال جاری (هشت ماه گذشته)، چهارده تن هروئین، دو تن مرفین، یکصدو هشتاد وپنج تن تریاک وبیست و هشت تن موادمخدرگوناگون کشف وضبط شده است. به گفته وی دراین سال کشف ششصدوهفده کیلوگرم ماده مخدر"شیشه" هفده در صد افزایش نشان می دهد. وی با اشاره به تنها یک استان کشور، آذربایجان غربی، گفت در طول سال جاری هفتادودو باند قاچاق مواد مخدر در این استان متلاشی، هفت تن و سیصدو بیست هفت کیلو گرم مواد کشف و بیست هزارو نهصدو سیزده نفر قاچاقچی خرد کلان در این استان دستگیرشده اند.
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو ، رادیو فرانسه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com